Nærprodusert og lokal mat

De siste årene har en mattrend vært spesielt tydelig – nærprodusert mat. Det er en rekke grunner til dette. Mange av de unge som stifter familie i dag har selv vokst opp med mye halvfabrikat og mat fra pose, og ønsker noe annet for seg og sine barns fremtid. Den tiden hvor effektiviteten var i høysetet – kanskje på bekostning av sunnhet – er forbi.

Mye frukt og grønt som importeres pakkes ned for transport før varene er helt modne, for så å modnes på reisen. Å kjøpe lokalt sikrer at frukt og grønt har hatt lenger modningstid og tatt opp i seg alle de solstrålene som utvikler de nyttige næringsstoffene som kroppen trenger.

Støtter lokal kultur

Et annet viktig aspekt med nærprodusert mat er at man bidrar til å holde både lokale bedrifter og det lokale kulturlandskapet ved like. Med unntak av enkelte bygder på det indre Østlandet, i Trøndelag og langs Jæren, er det få steder i Norge hvor det er lett å drive jordbruk og mange bønder har problemer med å få det til å gå rundt selv med statlig støtte. Flere steder i Norge er det kulturlandskap som har vært opprettholdt i århundrer i ferd med å gro igjen. Å kjøpe lokal mat er derfor ikke bare et sunt alternativ, men også et godt alternativ for de som mener at kulturlandskapet er viktig å ta vare på.

Et annet aspekt ved dette er å ta vare på lokal matkultur. Man har de siste årene sett en økende interesse for grønnsaker som lenge har vært assosiert med å være kjedelig husmannskost. Enten det er grønnkål, pepperrot eller andre grønnsaker som vokser godt i norsk jord som står på bordet, er bruken av disse med på å ta vare på en lokal matkultur. Restauranter som Maemo i Oslo er et godt eksempel i hvordan man kan ta i bruk lokale ressurser og skape matalternativer som virkelig smaker!

Økologiske alternativ

Mange lokale produsenter velger i dag å produsere økologisk. Med kort reisevei er det enklere for produkter som ikke er sprøytet å klare transport og være friske og fine når de når butikken. Dette er ikke bare et godt alternativ for din helse og smaken på maten du spiser, men også et godt alternativ for den verden vi lever i og som våre barn skal overta.

Kunnskap om det man spiser

Vi lever i dag i en kultur hvor ønsket om kunnskap er sterkt tilstedeværende. Å vite hvor maten kommer fra er del av dette. Det er gøy for barn å kunne ta del av historien til det de spiser, og om man på vei til besteforeldrene kjører forbi gården hvor grønnsakene man spiser har blitt dyrket, gir dette et ekstra element til måltidet – ikke bare for de minste.

At man også kan være sikker på at arbeiderene arbeider under ordnede forhold er et annet element som er viktigere enn tidligere i den globaliserte verden. Arbeidere som arbeider i Norge har lovfestede rettigheter som sikrer dem både minstelønn og rettigheter i forbindelse med svangerskap og sykdom.